O Nama

Sa osnivanjem u godini 2005 se REN-Servis specijalizirao potpomagati poduzeča pri traženju adekvatnog smještaja za vaše rednike.

Jedan od naših prijoriteta je da za radnike koji su supstituitani širom evrope često na neodredeno vreme daleko od svojih familija damo jedan konfortabilan smještaj.

Naš Team se sastoji od angaziranih i fleksibilnih radnika koji su vam u vezi smještaja uvjek na raspolaganju.